Нигранс (melanotaenia nigrans richardson): описание и фото

Melanotaenia nigrans
Меланотения нигранс

Латинско име Melanotaenia nigrans
Популярно име Меланотения нигранс
Група Атерини (rainbow fish)
Семейство Меланотении (Melanotaeniidae)
Местообитание, хабитат Северна Австралия, полуостров Кейп Йорк
Приблизителен размер 9 – 11 см
Минимален размер на аквариума 120 см
Изисквания, температура 23 – 30 °C
Изисквания, обща твърдост 4 – 13 °
Изисквания, pH 5,5 – 7,0
Тип вода сладка
Ниво на трудност лесно

Видът е описан от Ричардсън (Richardson), 1843

Melanotaenia nigrans e открит и уловен за пръв път от Джон Гилбърт, който по-късно изчезнва безследно някъде в австралийската пустиня заедно с известния германски изследовател Лудвиг Лийчхард. През 1863 г. американецът Томас Гил причислява вида към род Melanotaenia. Името nigrans идва от типичната черна средна линия.
Окраската им е характерна с дълга, ясно изразена черна линия в средната част на тялото. Над тази линия окраската е главно маслинено-сива или кафява, а под нея е сребриста. Вариации на окраската могат да се намерят в различните популации, обитаващи различните географски райони. Екземплярите от района Кимбърли имат няколко линии или точки под основната централна черна линия и са с червени перки. В някои популации се среща синя окраска по тялото и перките. При чифтосване мъжките риби стават дори още по-блестящи, а областта на главата, корема и коремните плавници стават оранжеви, а белите гръбни и опашни плавници – жълти. Над средната линия тялото става тъмно сиво, а зад гръбната перка преминава от нюанс на сребристото в златно. Под средната линия тялото е бледо мораво. Самките са много по-бледи от мъжките екземпляри.

Разпространение

Melanotaenia nigrans е широко разпространена в северна Австралия, от района Кимбърли в западна Австралия през северната част на Северната територия, полуостров Кейп Йорк до северен Куийнсленд, включително и редица отдалечени от брега острови, като например о-в Груут в залива Карпентария и Острова на Принца на Уелс в Торес Стрейд. По-голямата част от екземплярите са улавяни в долната част на реки, в потоци на около 50 км. от крайбрежието, също така са събрани и в горната част на течението на 130 км. по поречието на река Южен Алигатор. В западна Австралия Melanotaenia nigrans досега са намирани само в поточето Доменик, но е възможно съществуването им и на други места. Потокът Доминик е малък изолиран поток между реките Дрийсдейл и Кинг Едуард. За разлика от другите разновидности на Melanotaenia nigrans, тези имат ред червено-оранжеви точици под черната линия.
Melanotaenia nigrans се срещат в различни сладководни среди, но се чувстват най-добре в бавнотечащи, чисти потоци и блата с обилна растителност. Температурният диапазон е от 23 до 35 °C, а pH – от 3,9 до 6,7, обща твърдост обикновено под 50 ppm и електропроводимост от 4 до 180 µS/см. Най-често обитават чисти води с пясъчно дъно или каменисто дъно, понякога покрито с изгнили листа и кал. Предпочитат подводна растителност, корени и потънали клони. Често са откриват в компанията на Melanotaenia australis и Melanotaenia splendida inornata.

Melanotaenia nigrans имат ясно изразен полов диморфизъм. При мъжките екземпляри лъчите на първата гръбна перка обикновено са по-издължени и могат да са свързани с началото на втората гръбна перка. Задните лъчи на втората гръбна и на аналната перка са издължени към опашната и достигат началото й. При женските екземпляри първите гръбни прешлени на перката са по-къси, като не достигат началото на втората гръбна перка. Горните лъчи на аналната и втората гръбна не са издължени. Външните лъчи на коремната перка при някои мъжки са също така издължени и могат да достигат началото на аналната перка. Типично е стройното тяло. Максималният размер е 12 см., но най-често достигат до около 7 см.
За живота на този вид в дивата природа се знае много малко. По-голямата част от наличната информация за Melanotaenia nigrans е базирана на наблюденията на аквариумни екземпляри. Малки (по-малки от 20 мм) новородени са били улавяни през всички сезони, затова е трудно да се определи размножителният им сезон, ако изобщо има такъв. Предполага се, че репродуктивният им пик е през ранния влажен сезон. Melanotaenia nigrans се чифтосва и хвърля хайвер в малки потоци, които имат дълбоки вирове с корени и подводна растителност. Хайверът се закача за тази растителност посредством нишки.

Читайте также:
Пучеглазие: описание и фото

Melanotaenia nigrans е всеядна риба. Главният източник на храна са насекоми и алги. Диетата им зависи от местността, в която живеят и това, което им предлага околната среда. В по-малките потоци се хранят главно с водни насекоми, растения и алги. В по-големите реки алгите, насекомите и растителността са по-малка част от храната им, а главното им меню е съставено от дребни ракообразни. В долните течения на реките и край пясъчните брегове на потоците имат по-голям избор от алги и насекоми и те са включени в диетата им. Екземплярите, уловени в наводнени територии, се хранят главно с водни насекоми, паякообразни и малки количества алги.

Дълго време (чак до 1980 г.) Melanotaenia duboulayi са погрешно класифицирани и в австралийските, и в международните публикации на хобисти като Melanotaenia nigrans. Истинските Melanotaenia nigrans не са познати в международното хоби до около 1976 г., когато няколко екземпляра са изпратени в Германия.

Аквариумное рыбоводство (89 стр.)

В аквариум следует поместить несколько камней и коряг, выступающих над поверхностью воды. Наибольшее оживление бывает, если поместить столько же камней и коряг, сколько прыгунов находится в сосуде. Рыбы фактически целиком попадают в воду только тогда, когда они перемещаются с камня на камень или с коряги на корягу. При этом более слабый тотчас уступает место более сильному и стремительно перемещается на другой подходящий предмет. Сидя на коряге, периофтальмус очень напоминает лягушку или жабу с выпученными глазами, хвост при этом у него всегда находится в воде. По-видимому на поверхности кожи хвоста расположены капилляры и таким образом происходит частичное обогащение крови кислородом. По суше рыбы двигаются прыжками при помощи грудных плавников и извивающегося хвоста.

В отношении корма периофтальмусы неприхотливы, обычно им дают мотыль.

В природе периофтальмусы размножаются в норах, о случаях разведения этих рыб в аквариумных условиях пока неизвестно.

Отряд кефалеобразные (Mugiliformes)

Представители отряда кефалеобразных очень близки к отряду окунеобразных. Отряд объединяет два подотряда. К подотряду кефалевидные относится семейство атеринид, включающее интересующих нас рыб.

Семейство атериниды (Atherinidae)

Большинство представителей семейства распространены в водах тропиков и субтропиков, значительно меньше в умеренных широтах. Обычно это небольшие рыбы, живущие в морях вблизи берегов. Лишь некоторые виды постоянно живут в пресной воде. Многие атеринки служат объектом промысла. В аквариумах содержат всего семь видов этого семейства.

Род меланотения (Melanotaenia)

К этому роду относятся три вида аквариумных рыб, распространенных в водоемах Австралии. Кроме описанных ниже в аквариумах содержится еще один вид — М. fluviatilis.

Тело этих рыб вытянуто и сильно сжато с боков. Спинной плавник состоит из двух отдельных частей. Представители рода — стайные рыбы.

Радужная рыбка (Melanotaenia maccullochi Ogilbly) водится большими стаями в водах Восточной Австралии. В Европу они впервые завезены в 1934 г., в СССР — в 1955 г.

Форма тела у радужной рыбки та же, что описана для рода. В зависимости от угла падения света окраска переливается от красноватой до сине-зеленой. По телу рядами расположены красноватые или красновато-коричневые точки. Плавники окрашены в оранжево-красный или коричневатый цвет. Самки окрашены менее ярко и отличаются несколько более полным брюшком.

Содержание радужных рыбок несложно. Аквариумы для них лучше устраивать просторные, сильно вытянутые в длину. К температуре воды они нетребовательны, оптимальная 23–26° (выдерживают снижение до 10–12°).

Рыбы предпочитают свежую, прозрачную и богатую кислородом воду. Кормить их можно любым живым кормом подходящих размеров.

Условия их разведения сходны с условиями разведения кардиналов. Икрометание происходит ежедневно в течение длительного периода. Самка подвешивает на клейких нитях по одной или несколько икринок к растениям и твердым предметам. Производители икру не едят, но лучше их пересаживать в другое нерестилище через 10–12 дней, т. е. ко времени появления первых личинок. Выращивание молоди затруднений не представляет.

Нигранс (Melanotaenia nigrans Richardson). Нигрансы водятся в Австралии. В Европу они впервые завезены в 1927 г., в СССР — в 1962 г. Рыбы достигают 10 см длины, обычно 6–8 см.

По форме тела очень похожи на предыдущий вид, но оно несколько выше и грубее. По окраске рыба также несколько менее привлекательна. Верхняя половина отливающего серебром тела зеленовато-оливковая, нижняя беловатая. У самца на жаберной крышке расположено яркое пятно карминного цвета, вдоль середины тела протягивается золотистая линия крупных отчетливо различимых чешуек, ограниченная в области хвостового стебля двумя рядами мелких алых точек, вдоль тела в верхней его половине между рядами чешуек имеются такие же не менее отчетливо выраженные алые точки.

Читайте также:
Приапелла интермедия (priapella intermedia): описание и фото

Рыбы стайные, обычно держатся в средних и верхних слоях воды, сравнительно с другими стайными рыбами менее подвижны.

Условия содержания и разведения те же, что и для предыдущего вида. В воду надо добавлять немного поваренной соли, температуру воды в аквариуме при разведении повышать до 24–26°.

Род бедоция (Bedotia)

Рыбы, относящиеся к этому роду, очень похожи на представителей рода меланотения.

Бедоция (Bedotia geayi Pellegrin). Родина этой рыбы — остров Мадагаскар. В Европу эти рыбы завезены впервые в 1953 г., в СССР — в 1965 г. Рыбы достигают 9 см длины.

Тело у этих рыб сильно вытянуто в длину. На спине имеются два плавника. Один, небольшой, начинается на уровне середины тела, второй, более крупный, расположен позади и протягивается почти до хвостового плавника. Оригинальны грудные плавники. По своей форме и положению они напоминают плавники эзомусов. Исключительно приятна окраска бедоций. Основной фон тела оливковый, спинка темней. Вдоль всего тела от конца рыла через глаз до середины, а иногда и до конца хвостового плавника протягивается темная довольно широкая полоса, вторая узкая черная полоса расположена по нижней части вытянутого в длину анального плавника. Весь хвостовой плавник окаймлен черным кантом. У самца на хвостовом плавнике за черным кантом, а также на заднем спинном плавнике и на анальном окраска интенсивно вишневого цвета.

Рыбы подвижные, держатся стаей преимущественно в средних, иногда в верхних слоях воды.

Вода при содержании и разведении бедоций должна быть слегка щелочной и достаточно жесткой (при первом разведении рН 7,9; жесткость 16,4°). Желательно продувание воды воздухом. Рыбы хорошо себя чувствуют и при освещении аквариума неяркими лучами солнца, оптимальная температура воды 25°.

В отношении корма рыбы неприхотливы, они едят любой корм, включая сухой.

Для разведения можно помещать в нерестилище одного самца и двух самок, первый при этом становится заметно темнее. Рыбы нерестятся ежедневно, подвешивая свои светло-желтые икринки на тоненьких коротких нитях к различным мелколистным растениям. При температуре 25° личинки выводятся через 6–7 суток, еще через сутки они начинают плавать и питаться вначале парамециями, коловратками и науплиусами циклопов и диаптомусов.

Отряд сростночелюстные (Tetradontiformes)

Представители отряда сростночелюстных близки к отряду окунеобразных, от последних они отличаются тем, что у них челюстные кости плотно соединены с предчелюстными, образуя клюв. Тело у рыб обычно короткое; у многих видов имеются выросты кишечника, образующие мешок, служащий для раздувания тела. Брюшные плавники либо отсутствуют, либо находятся под грудными. Большинство представителей отряда — обитатели тропических морей, лишь немногие живут в умеренных широтах. Небольшое количество видов приспособилось к жизни в пресных — водах.

К сростночелюстным относятся четыре подотряда: луна-рыбы, спинороги, кузовки и фахаки, последние имеют своих представителей в аквариумах любителей. Луна-рыба известна тем, что выметывает до 300 млн. икринок.

Подотряд фахаки (Tetradontoidei)

У представителей подотряда имеются мешки, которые наполняются водой или воздухом, благодаря чему тело раздувается. Раздувая мешок воздухом, рыбы поднимаются на поверхность воды, при этом на теле поднимаются шипы, и рыба превращается в колючий шар, становясь неуязвимой для врагов.

К подотряду относятся два семейства: Diodontidae и Tetradontidae. Большинство видов сростночелюстных являются морскими рыбами, только немногие относятся к солоноватоводным и пресноводным формам, все они относятся к семейству четырехзубов, распространенному главным образом в тропиках и субтропиках.

Семейство четырехзубы (Tetradontidae)

Свое название представители получили за своеобразное устройство зубов, последние срослись и в каждой челюсти имеется по два зуба.

Меланотения-нигранс (Меланотения черная) – Melanotaenia nigrans вид

Изображения

Классификация

Материалы

Количество видов в «сестринских» таксонах

вид Меланотения-нигранс (Меланотения черная) Melanotaenia nigrans Richardson 1843
род Меланотения (Радужная рыбка) Melanotaenia Gill 1862
семейство Меланотениевые (Радужные рыбки) Melanotaeniidae
инфраотряд Атериноиды Atherinoida
подотряд / подпорядок Атериновидные Atherinoidei
отряд / порядок Атеринообразные Atheriniformes
надотряд / надпорядок Перикоидные рыбы Percomorphaceae Betancur-R et al. 2013
гиперотряд Колючеперые Acanthopterygii
легион Костистые рыбы Teleostei
инфракласс Новоперые рыбы Neopterygii
подкласс Лучеперые Actinopteri Cope 1871
класс Лучеперые рыбы Actinopterygii Klein 1885
надкласс Рыбы Pisces Linnaeus 1758
подтип / подотдел Позвоночные (Черепные) Vertebrata (Craniata) Cuvier 1800
тип / отдел Хордовые Chordata
надтип Целомические животные Coelomata
раздел Двусторонне-симметричные (Трёхслойные) Bilateria (Triploblastica)
надраздел Эуметазои Eumetazoa
подцарство Многоклеточные животные Metazoa
царство Животные Animalia
надцарство Ядерные Eukaryota Chatton 1925
империя Клеточные
Читайте также:
Ряска горбатая (lemna gibba): описание и фото

В последнее время радужницы все больше распространяются в аквариумистике. Эти рыбы, пока молодые, весьма невзрачны, и присущая виду красота расцветки раскрывается довольно поздно – но зато надолго. Семейство Радужницы разделено примерно на пять родов, и среди них есть очень известные: псевдомугил (Pseudomugil), попондетта (Popondetta), ириатерина (Iriatherina), глоссолепис (Glossolepis) и меланотения (Melanotaenia). Они водятся исключительно в теплых областях Австралии, Новой Гвинеи и на некоторых примыкающих к ним островах. Проведя исследования водоемов в этих местах, я установил, что эти рыбы живут в основном в очень мягкой и более или менее кислой воде (а часто и очень кислой). Значит, нельзя всерьез относиться к принятым в справочной литературе рекомендациям по поводу солевых добавок. Жизненное пространство этих рыб пока еще не до конца исследовано, особенно на западной стороне острова Новая Гвинея. Поэтому теперь, когда эта часть острава стала частью Индонезии, можно ожидать открытия новых видов.

Глоссолеп (Glossolepis incisus), лососево-красного цвета радужница, происходит с запада Новой Гвинеи, где живет преимущественно в озере Сентани, достигает 13 – 15 см.

Разные виды меланотений импортируются уже много лет, но в последнее время аквариумисты чаще всего содержат такие виды, как М. maccullochi, М. nigrans, а также подвиды М. splendida, М. sexiineata – вид, который раньше ввозили под родовым именем Nematocentris. В наши дни к этому небольшому списку добавились вариативные М. trifasciata и М. affinis. Недавно был коротко описан вид М. maylandi, но его пока не ввозят и, соответственно, не занимаются его размножением. Самой красивой из рода Melanotaenia считается радужница Боесмена (M. boesemani). Этих замечательных рыб теперь разводят в большом количестве. Примерно десять лет назад в индонезийской части юга Новой Гвинеи исследователи Фрех и Вернер (Frech/Werner) открыли новый вид, в связи с которым был описан и соответственно назван новый род: ириатерина Вернера (Iriatherina werneri). Тогда еще никто не знал, что этот вид встречается не только в названных областях большого острова, но и на узком пространстве высоко на севере полуострова Кейп-Йорк в Австралии.

Глядя на высокие “парусные” плавники, многие усмотрели родство рода Telmatherina на индонезийском острове Целебес (Сулавеси) и рода Iriatherina. Но австралийский специалист Аллен (Alien) своими исследованиями опроверг расхожее мнение. /. werneri едва ли вырастает в длину более 3-3,5 см и в аквариуме является весьма требовательным гостем, которого нельзя содержать вместе с другими, более выносливыми рыбами. А размножение этого вида затруднено потому, что крошечные мальки – их невозможно разглядеть невооруженным глазом! – принимают не всякий тип измельченной пищи, то есть весьма разборчивы.

Представители разных родов попондетта (Popondetta) и голубоглазка (Pseudomugil) известны многим аквариумистам, интересующимся радужницами, а последняя – уже очень давно. Pseudomugil signifer, именуемая также оранжевоплавничной голубоглазкой, у себя на родине, в Австралии, чаще всего фигурирует под названием, которое сообщает о ее происхождении: Southern Blueeye (южная голубоглазка), Northern Blueeye (северная голубоглазка), Townsville Blueeye (таунсвильская голубоглазка) и т.п.

Один из видов, ранее известный как “медовая голубоглазка” (Honey Blueeye) и украшенный изумительной красоты плавниками, недавно был описан как P. mellis. Эти маленькие радужницы достигают в длину 3 – 5 см и обладают характерным для всего семейства раздвоенным спинным плавником. Такие виды попондетты как, простая (P. conniae) и вильчатохвостая (P. furcata), регулярно импортируют и размножают вне пределов родины. Их расцветка и плавники тоже красивы и привлекательны.

Содержание радужниц всех видов дело несложное. Друг к другу они относятся мирно, к разным типам корма особых требований не предъявляют, хотя предпочитают мясной корм (мотыль и т.п.); вода должна быть умеренно жесткой или, лучше, мягкой. Поскольку в естественной жизненной среде они живут стаями, их надо содержать в просторных аквариумах по 6-8 экземпляров вместе. Для нереста аквариум должен быть меньше, то есть его длина не может превышать 60 – 100 см. Нерестовая вода нужна мягкая (до умеренно жесткой), а показатель рН – тоже слегка (или умеренно) кислотный, от 6,0 до 6,5. Радужницы любят плотную растительность в аквариумах. И для размножения растения играют решающую роль: самки после бурных брачных игр выметывают икру в густую листву. Производители не преследуют ни вскоре вылупляющихся личинок, ни мальков. Мальки, развивающиеся из личинок, – крошечные, как уже было сказано в связи с I. wemeri. Даже “живая пыль” в качестве корма для них слишком груба. А если вы намерены кормить их инфузориями или другим мельчайшим кормом, то уровень воды в аквариуме надо сильно понизить, поскольку мальки не смогут спускаться за пищей “на глубину”. А еще лучше выловить родителей и пересадить их в похожий по оформлению аквариум, где они снова смогут нереститься. А молодь можно оставить, чтобы она подрастала в аквариуме, тип которого описан выше.

Читайте также:
Пиррулина виттата (pyrrhulina vittata): описание и фото

Нигранс (melanotaenia nigrans richardson): описание и фото

Melanotaenia nigrans [Scotts Ck, Adelaide River] – photo© Gunther Schmida

Melanotaenia nigrans (Richardson, 1843)
Black-Banded Rainbowfish

Species Summary
Melanotaenia nigrans is the type species of the genus Melanotaenia. They were collected by John Gilbert in 1840, from the King River, near Victoria Settlement in the Northern Territory. A single specimen ended up in the British Museum of Natural History in London where John Richardson described it in 1843 as a new species of hardyhead named Atherina nigrans. The differences between Atherina nigrans and the real hardyheads were sufficient enough for the American Thomas Gill to create the genus Melanotaenia for this lone species in 1862, still within the family Atherinidae. The genus name being inspired by the typical black mid-lateral band. The next step was the creation of a subfamily Melanotaeniinae by Gill in 1894 to stress the differences with the hardyheads even more. It took another 70 years however, before Ian Munro elevated them to full family status of Melanotaeniidae in 1964. A full generic classification of the rainbowfishes followed in 1980 by Gerald Allen from the Western Australian Museum.

Melanotaenia nigrans can be recognised by a rather slender body than most other rainbowfishes. They may reach a maximum size of 12 cm, but are usually less than 7 cm. Colouration includes a very dark mid-lateral band running from the snout to the caudal peduncle, about two scales in width. Above the mid-lateral band, the body is silvery with a lavender iridescence. Below the mid-lateral band, there is a thin red stripe. Along the belly, there is a narrow red band from the isthmus to one third along the caudal fin. The nape is pale luminous orange and a bright red opercular spot is apparent. The pectoral fins are a pale luminous orange. The body colour of the females is similar to that of the males but not so intense. However, colour variations can be found in the different geographically located populations. Specimens from the Kimberley region have several lines of dots below the lateral line and red in the fins. Blue colouration in the body and fins is also found in some populations. Colour variability in rainbowfishes has been a source of confusion to both aquarists and taxonomists studying their life history. Colour appears to vary from population to population as well as within a population, particularly during different stages of the fishes’ lifespan. This colour variability is related to age, sex, stress, habitat conditions and spawning.

Male and female rainbowfishes usually have different colours and this adds further difficulties to species recognition. In males, the spines of the first dorsal are usually extended and may lie well past the origin of the second dorsal when not erect. The posterior rays of the second dorsal and anal fins are extended caudally and may extend past the origin of the caudal fin. In females, the first dorsal spines are short, not reaching the origin of the second dorsal. The posterior rays of the anal and second dorsal fin are not extended. The spines and outer rays of the ventral fins of some males are also extended and may reach past the vent and the origin of the anal fin. With increasing age and length, the males may develop a very deep body with a distinct nuchal hump and angulated breast which increases the proportional body depth in some rainbowfish species. However, this characteristic is not as marked in M. nigrans.

Distribution Map
(Absence from other catchments may reflect a lack of sampling rather than non-existence.)

Distribution & Habitat
Melanotaenia nigrans has a discontinuous distribution across northern Australia, from the Kimberley region in Western Australia, across the northern part of the Northern Territory to Cape York Peninsula in northern Queensland, including a number of offshore islands such as Groote Eylandt in the Gulf of Carpentaria and some islands in the Torres Strait. Discontinuous distribution of fish species appears to be a feature of much of the northern Australian fish fauna. A species found in one river system may not necessarily exist in an adjoining system. Most specimens have been collected from the lower reaches of streams within about 50 km of the coast; however, they have been collected in the upper South Alligator River some 130 km upstream. In Western Australia, Melanotaenia nigrans have so far only been collected from Dominic and Pago Creeks; however, they probably occur elsewhere. Dominic and Pago Creeks are small isolated streams between the Drysdale and King Edward Rivers. Pago Creek in the next stream north of Dominic Creek, but it is probably not the correct name and is most likely an unnamed stream. It was just called Pago Creek because it is near Pago Mission (Drysdale River Mission) site which was abandon in 1939. A new mission was established at Kalumburu, about 30 km south of Pago. Unlike other M. nigrans varieties, the Western Australian specimens have a row of reddish-orange dots below the black stripe and may yet prove to be genetically different.

Читайте также:
Фея коричневая или лампрологус шоколадный (altolamprologus compressiceps): описание и фото

Melanotaenia nigrans have been found in a variety of freshwater environments but seem to prefer slow-flowing clear water streams, billabongs, and swamps with abundant aquatic vegetation. A temperature range of 19-35°C has been recorded in their natural environment; pH 5.0 to 8.1; hardness and alkalinity levels are usually below 50 mg/L CaCO3; and conductivity 4 to 180 µS/cm. M. nigrans is most frequently found in clear waters with sandy substrates, followed by rocks, leaves and mud. They are usually found around sub-surface vegetation, submerged logs, or branches. They are often found in streams with M. trifasciata, M. australis and/or M. splendida inornata.

Melanotaenia nigrans (Burster Creek, Qld) – photo© Gunther Schmida

Biology
In their natural environment Melanotaenia nigrans is an omnivore feeding opportunistically across substrates and in surface waters, with possibly less emphasis on mid-water areas. The main food items are aquatic insects, algae and terrestrial insects. The diet varies in relation to the habitat they occupy. In the mainchannel waterbodies they eat mainly aquatic insects, with small amounts of terrestrial insects, plant material and algae. In perennial streams, algae and terrestrial plant material are less important, while aquatic insects and, to a lesser extent, oligochaetes and microcrustaceans, are consumed. The diet in the lowland sandy creekbeds had much larger algal and terrestrial insect components. Specimens examined from the floodplains feed mainly on aquatic arachnids and aquatic insects, and a small amount of algae.

Spawning is possibly continuous, with a few eggs laid at a time, or opportunistic whenever conditions are favourable. Small (less than 20 mm) juvenile fish have been collected in all seasons. Therefore it is difficult to define their breeding season. However, a peak in reproductive activity was recorded during the early-wet season (December-March). Melanotaenia nigrans appears to breed in small streams that contain deep shaded pools with roots and submerged vegetation around the edges. Spawned eggs are adhesive, negatively buoyant in freshwater and average 1.00 – 1.08 mm in diameter, are usually clear to light amber in colour and hang by a fine thread. Usually one to three eggs is deposited at a time, during which time 50-70 eggs can be produced. Survival of eggs is reduced by predation activity of the parents. Many of the eggs are eaten before and after they attach to the plants or other objects. In one study of the ovaries of M. nigrans, the number of eggs ranged from 220 to 500 (mean = 344); egg diameters were not measured. These fish were not mature, so the numbers only indicate developing eggs within the ovary, not how many might actually be shed during spawning.

Melanotaenia nigrans [Pago Creek, WA] – photo© Bruce Hansen

Читайте также:
Нимфея рудге (nymphaea rudgeana): описание и фото

Remarks
From the very beginning of its introduction to the aquarium hobby, until around the mid 1960s, Melanotaenia duboulayi was mistakenly identified in both Australian and International hobby publications as Melanotaenia nigrans. The real M. nigrans never entered the International hobby until around 1976, when specimens were sent to Europe. Even today it is still being incorrectly identified on some websites. Some sites also incorrectly refer the name M. nigrans to M. australis.

Literature
Allen G.R. (1989). Freshwater fishes of Australia. T.F.H. Publications, Inc., Neptune City, New Jersey.

Bishop K.A., S.A. Allen, D.A. Pollard and M.G. Cook (2001) Ecological studies on the freshwater fishes of the Alligator Rivers Region, Northern Territory: Autecology. Supervising Scientist Report 145, Supervising Scientist, Darwin.

Crowley L.E.L.M., & W. Ivantsoff (l982). Reproduction and early stages of development in two species of Australian rainbowfishes Melanotaenia nigrans (Richardson) and Melanotaenia splendida inornata (Castelnau). Australian Zoology 21(1):85-95.

Herbert B.W., J.A. Peeters, P.A. Graham and A.E. Hogan (1995). Freshwater Fish and Aquatic Habitat Survey of Cape York Peninsula. (Cape York Peninsula Land Use Strategy) Queensland Department of Primary Industries, Brisbane.

Morgan D., M. Sefton, D. Cheinmora, G. Charles and P. Nulgit (2005). Fishes of the King Edward and Carson Rivers, Kawii manya Mararran – nûngka, with the Belaa and Ngarinyin names for the fish. Report to Land and Water Australia.

Richardson J. (1843). Contributions to the ichthyology of Australia (continued). Annals and Magazine of Natural History (New Series) Volume 11 (nos. 67-8, 71-2): 22-28, 169-182, 352-359, 422-428. [Continued from v. 10, p. 34 [ref. 18628], and continues in Supplement to Volume 11, p. 489.

Цветочный рай и зоосад

Семейство атериниды (Atherinidae)

Большинство представителей семейства распространены в водах тропиков и субтропиков, значительно меньше в умеренных широтах. Обычно это небольшие рыбы, живущие в морях вблизи берегов. Лишь некоторые виды постоянно живут в пресной воде. Многие атеринки служат объектом промысла. В аквариумах содержат всего семь видов этого семейства.

Род меланотения (Melanotaenia)

К этому роду относятся три вида аквариумных рыб, распространенных в водоемах Австралии. Кроме описанных ниже в аквариумах содержится еще один вид — М. fluviatilis.

Тело этих рыб вытянуто и сильно сжато с боков. Спинной плавник состоит из двух отдельных частей. Представители рода — стайные рыбы.

Радужная рыбка (Melanotaenia maccullochi Ogilbly)

водится большими стаями в водах Восточной Австралии. В Европу они впервые завезены в 1934 г., в СССР— в 1955 г.

Форма тела у радужной рыбки та же, что описана для рода. В зависимости от угла падения света окраска переливается от красноватой до сине-зеленой. По телу рядами расположены красноватые или красновато-коричневые точки. Плавники окрашены в оранжево-красный или коричневатый цвет. Самки окрашены менее ярко и отличаются несколько более полным брюшком.

Содержание радужных рыбок несложно. Аквариумы для них лучше устраивать просторные, сильно вытянутые в длину. К температуре воды они нетребовательны, оптимальная 23—26° (выдерживают снижение до 10—12°).

Рыбы предпочитают свежую, прозрачную и богатую кислородом воду. Кормить их можно любым живым кормом подходящих размеров.

Условия их разведения сходны с условиями разведения кардиналов. Икрометание происходит ежедневно в течение длительного периода. Самка подвешивает на клейких нитях по одной или несколько икринок к растениям и твердым предметам. Производители икру не едят, но лучше их пересаживать в другое нерестилище через 10—12 дней, т. е. ко времени появления первых личинок. Выращивание молоди затруднений не представляет.

Нигранс (Melanotaenia nigrans Richardson).

Нигрансы водятся в Австралии. В Европу они впервые завезены в 1927 г., в СССР — в 1962 г. Рыбы достигают 10 см длины, обычно 6—8 см.

По форме тела очень похожи на предыдущий вид, но оно несколько выше и грубее. По окраске рыба также несколько менее привлекательна. Верхняя половина отливающего серебром тела зеленовато-оливковая, нижняя беловатая. У самца на жаберной крышке расположено яркое пятно карминного цвета, вдоль середины тела протягивается золотистая линия крупных отчетливо различимых чешуек, ограниченная в области хвостового стебля двумя рядами мелких алых точек, вдоль тела в верхней его половине между рядами чешуек имеются такие же не менее отчетливо выраженные алые точки.

Рыбы стайные, обычно держатся в средних и верхних слоях воды, сравнительно с другими стайными рыбами менее подвижны.

Читайте также:
Попондетта фурката или вильчахвостая синеглазка (pseudomugil furcatus): описание и фото

Условия содержания и разведения те же, что и для предыдущего вида. В воду надо добавлять немного поваренной соли, температуру воды в аквариуме при разведении повышать до 24-26°.

Род бедоция (Bedotia)

Рыбы, относящиеся к этому роду, очень похожи на представителей рода меланотения.

Бедоция (Bedotia geayi Pellegrin).

Родина этой рыбы — остров Мадагаскар. В Европу эти рыбы завезены впервые в 1953 г., в СССР — в 1965 г. Рыбы достигают 9 см длины.

Тело у этих рыб сильно вытянуто в длину. На спине имеются два плавника. Один, небольшой, начинается на уровне середины тела, второй, более крупный, расположен позади и протягивается почти до хвостового плавника. Оригинальны грудные плавники. По своей форме и положению они напоминают плавники эзомусов. Исключительно приятна окраска бедоций. Основной фон тела оливковый, спинка темней. Вдоль всего тела от конца рыла через глаз до середины, а иногда и до конца хвостового плавника протягивается темная довольно широкая полоса, вторая узкая черная полоса расположена по нижней части вытянутого в длину анального плавника. Весь хвостовой плавник окаймлен черным кантом. У самца на хвостовом плавнике за черным кантом, а также на заднем спинном плавнике и на анальном окраска интенсивно вишневого цвета.

Рыбы подвижные, держатся стаей преимущественно в средних, иногда в верхних слоях воды.

Вода при содержании и разведении бедоций должна быть слегка щелочной и достаточно жесткой (при первом разведении рН 7,9; жесткость 16,4°). Желательно продувание воды воздухом. Рыбы хорошо себя чувствуют и при освещении аквариума неяркими лучами солнца, оптимальная температура воды 25°.

В отношении корма рыбы неприхотливы, они едят любой корм, включая сухой.

Для разведения можно помещать в нерестилище одного самца и двух самок, первый при этом становится заметно темнее. Рыбы нерестятся ежедневно, подвешивая свои светло-желтые икринки на тоненьких коротких нитях к различным мелколистным растениям. При температуре 25° личинки выводятся через 6—7 суток, еще через сутки они начинают плавать и питаться вначале парамециями, коловратками и науплиусами циклопов и диаптомусов.

Нимфея — аквариумная кувшинка

 • Описание
 • Достоинства и недостатки
 • Условия содержания
 • Посадка
 • Разведение
 • Уход
 • Виды
 • Советы специалистов
 • Видео по теме: «Нимфея в аквариуме»

Нимфею часто можно увидеть в садовом водоеме. Это растение настолько красиво, что аквариумисты приспособили его для произрастания в комнатном резервуаре. В аквариуме нимфея выглядит как изящное украшение. Однако, каждому, желающему обзавестись этим растением следует знать: описание культуры, ее разновидности, информацию о посадке и уходе за растением.

Описание

Нимфея представляет собой растение с длинными черенками и широкими листьями диаметром 15-30 сантиметров. Побеги могут вырастать до 70 сантиметров.

Листовые пластины округлые или сердцевидные. Они окрашены зеленым или бордовым цветом. Нижняя часть листьев пурпурная. При попадании солнечного света она становится фиолетовой. Корневая система нимфеи хорошо развита.

В благоприятных условиях в середине лета происходит цветение. Бутоны лотоса окрашены белым, голубым, красным, розовым цветом. Лепестки продолговатые. Сердцевина цветов желтая. При цветении лотоса в аквариуме необходимо поддерживать температуру воды не ниже 24°С.

Поскольку нимфея обладает внушительными размерами, водоем для нее нужно подбирать объемом не менее 250 литров.

Достоинства и недостатки

К достоинствам нимфеи относят следующие качества:

 • культура проста в содержании;
 • активно растет в течение всего года;
 • обильно размножается;
 • обладает высокими декоративными качествами.

К недостаткам можно отнести невозможность выращивания растения в маленьком аквариуме.

Условия содержания

Водоем с лотосом необходимо поставить в максимально освещенное место. В тени или полутени у растения начнут вытягиваться черенки, листовые пластины потускнеют. В этих условиях нимфея потеряет форму, начнет хаотично разрастаться.

Если в помещении недостаточно света, нужно установить люминисцентные лампы. В период цветения кувшинки яркое освещение должно присутствовать в течение 12 часов. Нимфеи хорошо переносят зимовку, оставаясь в водоеме. В этот период их развитие приостанавливается.

Воду меняют не чаще чем 1 раз в 3 недели. При этом нужно замещать 20% объема. Нимфея допускает содержание в аквариуме мелких рыб и улиток. Крупные представители фауны могут повредить листья кувшинок.

Посадка

Для посадки нимфей используют субстрат, состоящий из мелких камней, торфа, глины, древесного угля. В удобренном грунте культура будет лучше развиваться. Поэтому в субстрат можно добавить костную муку. Чтобы удобрение не рассыпалось, скатывают шарики из глины и костной муки, подкладывают их под корневища. Если размещать муку в аквариуме иначе, удобрение сильно испортит качество воды.

Сверху субстрат посыпают небольшим слоем мелкой гальки. Она предотвратит размывание грунта, всплытие растения. Нужно следить, чтобы корневая шейка не была заглублена.

Читайте также:
Нимфея карликовая (nymphaea sp. "dwarf", santarem): описание и фото

Нимфею можно высаживать не сразу в аквариум, а сначала в глиняный горшок. На дно емкости выкладывают дренаж из гальки. Затем выкладывают субстрат, состоящий из земли, перегноя, торфа, песка, древесного угля. Высаживая нимфею, верхнюю часть горшка заполняют песком. Емкость с растением помещают в аквариум.

После пересадки развитие нимфеи замедляется. Но уже через 2 недели происходит адаптация, начинается активный рост.

Разведение

Самостоятельно развести нимфею можно вегетативно и семенами. Второй способ кропотливый, трудоемкий. Аквариумисты его используют редко. Нужно знать, что без искусственного опыления семена не образуются. Для этого кистью нужно провести по тычинкам, затем по пазухам лепестков.

Вегетативно

От корневой системы нарастают молодые отпрыски. Когда кусты вырастут до 15 сантиметров, их аккуратно изолируют от материнской культуры. Отделенные растения высаживают в субстрат. Выращивают их при температуре 26°С.

Семенами

Размножение производят так:

 • в емкость с низкими бортами насыпают торф;
 • обильно поливают;
 • помещают семена, засыпают влажным торфом;
 • подросшие растения высаживают отдельно;
 • поливают, подкармливают.

Когда кусты хорошо разовьются, их сажают в водоем.

В уходе за лотосом обращают внимание на удаление потерявших декоративность листьев, периодическую смену воды, подкормку аквариумного растения. Поскольку лотос лучше развивается в чуть застойной воде, меняют ее не чаще чем 1 раз в 3 недели.

Лучшее развитие лотоса будет происходить в удобренном грунте. Для этого дважды в месяц вносят комплексное минеральное удобрение. При недостатке железа листья потеряют декоративность, станут желтыми. Их необходимо срезать. Растение безболезненно перенесет эту процедуру. Загущенные кусты нужно прореживать.

Посаженная в горшок кувшинка нуждается в ежегодной пересадке. Процедуру проводят весной. В это время нимфея находится в состоянии покоя и безболезненно перенесет пересадку. Растение изымают из горшка, подрезают корешки, сажают в обновленный грунт. При необходимости берут емкость большего размера.

Глиняный горшок предварительно замачивают. В его порах могут оставаться газы, образующиеся в результате обжига. Вода вымывает все остатки токсичных веществ. Для дезинфекции можно добавить кристаллы марганцовки.

Для выращивания в аквариуме существует несколько разновидностей нимфей.

Рудге

На кустах формируются крупные розово-зеленые листья. Чем объемнее аквариум, тем больше сформируется листовых пластин на кувшинке. Летом нимфея Рудге формирует цветок белого окраса. Зимой развитие растения замедляется.

Микранта (Нимфея живородящая)

Высота растения – около 30 сантиметров. Это одна из наиболее неприхотливых разновидностей кувшинок. Хорошо приспосабливается к различным условиям содержания. Живородящая нимфея переносит жесткую воду. Верхняя часть листьев лотоса зеленая. Снизу на листовых пластинах имеются фиолетовые и бордовые пятна. Под водой лотос формирует пятнистые красно-зеленые листья. Над водой листовые пластины теряют пестроту, становятся однотонными. Взрослая нимфея Микранта формирует цветонос. После опыления образуются семена.

Стеллата

Это одно из требовательных к условиям содержания растение. Для лотоса Стеллата необходим удобренный субстрат. В идеальных условиях растение сформирует красивые красно-коричневые или оранжевые листья и цветок диаметром около 14 сантиметров. Бутоны звездчатой нимфеи могут быть окрашены розовым, голубым, красным, белым цветом. Лепестки имеют светлую кайму.

Рубра

Это низкорослая разновидность кувшинки. Ее высота – около 15 сантиметров. Поэтому растение подходит для аквариумов меньшего объема, от 150 литров. Нимфея Рубра формирует красивые листья. Сердцевина цветка красная, лепестки – розовые.

Тигровая зеленая

Название нимфея получила за бурые вкрапления на глянцевых листовых пластинах. Растение достигает высоты 60 сантиметров. Неприхотливая кувшинка легко размножается побегами. Летом появляется цветок белого окраса. Неприхотливая зеленая тигровая нимфея подходит для начинающих аквариумистов.

Тигровая красная

Считается, что эта кувшинка выведена искусственно. У нее красивые листья сердцевидной формы. Поверхность листовых пластин покрыта бордовым узором. Тигровая красная нимфея красиво гармонирует в водоеме с флорой зеленого окраса.

Карликовая

Ее еще называют нимфея Сантарем. Естественное место обитания – бассейн Амазонки. У карликовой разновидности листья достигают 5-8 сантиметров. Они собраны в красивую розетку. В зависимости от условий и среды содержания листовые пластины приобретают зеленый, коричневый, красный окрас.

Пушистая

Эта кувшинка схожа с нимфеей Рубра. Летом у пушистого лотоса формируется бутон белоснежного цвета. Высаживать его нужно у задней стенки водоема. Эта нимфея сильно разрастается, может угнетать других обитателей аквариума.

Некоторые разновидности нимфей образуют плавающие листья. В условиях аквариума их рекомендуется удалять. Листовые пластины, расположенные н поверхности воды будут затенять водоем, из-з чего будут страдать представители флоры и фауны.

Советы специалистов

Опытные аквариумисты дают следующие советы и рекомендации по выращиванию нимфеи:

 1. Растение содержат в большом водоеме, поскольку нимфея обладает крупными размерами.
 2. Воду используют мягкую, хорошо отстоянную. Если она будет жесткой, кувшинка может не зацвести.
 3. Чтобы растение хорошо развивалось, его необходимо подкармливать минеральными удобрениями. Особенно нуждается лотос в железе.
 4. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12-14 часов.
 5. Нимфея быстро размножается корневыми отростками. Их нужно периодически отделять, иначе куст будет слишком загущенным.
 6. С осторожностью нужно применять ракушки и камни, поскольку они способствуют повышению жесткости воды.
 7. Температура воды и воздуха должна поддерживаться на одном уровне. Ее скачки губительны для растения.
 8. Слой субстрата для высадки лотоса – не менее 4-5 сантиметров. Это обусловлено большими размерами корней.
 9. Высаживают растение так, чтобы точка роста не заглублялась. Иначе развитие кувшинки замедлится.
Читайте также:
Макропод цейлонский (belontia singata): описание и фото

Нимфея – красивое растение для водоема. Ее можно выращивать не только в садовом водоеме, но и в комнатном аквариуме. При правильном содержании аквариумист будет длительное время любоваться большими листьями и красивыми цветками нимфеи.

Нимфея – прекрасная кувшинка

На нашей планете обитает огромное количество водных растений, однако не все из них пригодны для выращивания в домашних аквариумах. К счастью, это не относится к одному из самых красивых цветков, который любит влажные местообитания, а именно к нимфее. Это замечательное растение не только радует аквариумистов великолепными декоративными листьями, но может и «побаловать» своего владельца белыми красивыми цветками. В нашей статье вы сможете поближе познакомиться с прекрасной нимфеей и узнать, как правильно ее содержать.

Общие сведения

Нимфея, или кувшинка (Nymphaea sp.) – род цветковых растений из семейства Кувшинковые. Включает в себя более 50 видов, распространенных во многих уголках планеты. Большинство из них произрастают исключительно в реках, прудах и других водоемах, но некоторые виды отлично прижились в аквариумистике.

За необычайную красоту цветков нимфею нередко называют водной розой. Да и само название рода напоминает нам древнегреческие предания о духах природы – нимфах, олицетворявших живительные силы Земли, которые изображались в виде прекрасных девушек. Можно вспомнить также легенды о русалках, волосы которых всегда украшала прекрасная кувшинка.

Нимфеи обладают очень красивыми листьями

Нимфеи отличаются высокими декоративными качествами и при правильном уходе станут настоящим украшением любого аквариума. Ошибки в содержании могут привести к тому, что в воде аквариума будут находиться только голые черешки, а листья станут плавающими на поверхности и не будут видны.

Несмотря на огромное разнообразие видов нимфей, они имеют и ряд общих признаков: мощные клубни, большие округлые с характерным разрезом листья. Все нимфеи светолюбивы, поэтому потребуется достаточно мощное освещение.

Нимфеи – выносливые растения, которые отлично подойдут и для декорирования приусадебных прудов.

Внешний вид

Нимфеи – это мощные растения с клубневидными корневищами, которые не так часто встречаются у аквариумных растений. От корневища на длинных черенках отходят крупные листья, которые бывают двух типов: подводные и надводные. Подводные листья цельнокрайние, их форма варьирует от треугольной до почти круглой, с глубоким вырезом у основания. Как правило, именно ради этих красивых листьев нимфею заводят в домашних аквариумах. Размер листьев зависит от вида и условий содержания и составляет обычно от 4 до 20 см. Надводные листья нимфеи гораздо крупнее и часто имеют зубчатый край. Развитие этих листьев важнее для украшения декоративных прудов.

Лист нимфеи

Большинство видов аквариумных нимфей окрашены в насыщенный светло-зеленый цвет, но встречаются формы и красными листьями. Очень популярны формы с темными штрихами на листьях. В подходящих условиях растение может выпустить цветонос, на котором развивается крупный белый или розовый цветок.

Ареал обитания

Род Нимфеи включает большое количество видов, которые широко распространены по земному шару. Они хорошо себя чувствуют как в умеренном, так и в экваториальном климате.

Популярные аквариумные виды ведут свое происхождение из Западной Африки, Южной Америки и Индии. Растения встречаются как в стоячих водоемах (нередко даже во временных), так и в проточных.

Нимфея тигровая зеленая (Nymphaea lotus «Green»)

Самая распространенная форма нимфеи. В естественной среде обитает в тропической Африке и на о. Мадагаскар. Акклиматизировалась в Северной, Центральной и Южной Америке, а также в некоторых странах Европы. Крупные насыщенно зеленые листья в большей или меньшей степени имеют характерные коричневые пятна. Средний размер листа составляет около 15 см. Цветки крупные, с белыми лепестками.

Нимфея тигровая зеленая

Нимфея тигровая красная (Nymphaea lotus «Red»)

Представляет собой селекционную форму тигровой нимфеи, которая отличается ярко-бордовым листьями с темными пятнами разной степени выраженности. Является хорошим выбором для создания центрального элемента композиции, отлично смотрится на контрасте с зелеными растениями.

Читайте также:
Нимфея рудге (nymphaea rudgeana): описание и фото

Нимфея тигровая красная

Нимфея карликовая (Nymphaea gardneriana «Santarem»)

Ведет своё происхождение из бассейна Амазонки в Южной Америке. Свое название получила за скромные по сравнению с другими нимфеями размерами. Размер листьев составляет всего 4-8 см. Окрас их зеленый с красноватыми крапинками.

Нимфея микранта, или живородящая (Nymphaea micrantha)

Нимфея родом из Западной Африки, где обитает на мелководьях под жарким тропическим солнцем. Листья растения имеют размер 7-11 см. У природной формы окрашены в равномерный зеленый цвет, но в аквариумах более популярен сорт с пятнистыми листьями. Имеет интересный вид вегетативного размножения – молодой росток развивается в основании старого листа. Этот росточек можно аккуратно отделить и высадить на новом месте. За это растение и получило название «живородящая».

Цветение нимфеи микранта

Нимфея рудге, или Раджа (Nymphaea rudgeana)

Встречается на территории Центральной и Южной Америки, некоторых островах Карибского бассейна. В подходящих условиях образует розетку округлых светло-зеленых листьев. Темпы роста высокие. Хорошо размножается семенами.

Уход и содержание

Нимфею нельзя назвать простым в содержании растением, поэтому не рекомендуется заводить ее начинающим аквариумистам. Лучше всего нимфеи будут смотреться в просторных аквариумах с высотой 40-50 см. Основная сложность заключается в необходимости поддерживать невысокую розетку подводных листьев и не давать сильно разрастаться надводным.

Особое внимание следует уделить грунту. Хотя аквариумные формы нимфей имеют гораздо меньшие по размеру корневища, чем их природные предки, правильный грунт – это половина успеха в выращивании нимфей. Он должен быть насыщен питательными элементами, поэтому при запуске аквариума важно уложить на дно аквариума питательную подложку длительного действия Tetra CompleteSubstrate, а в процессе роста регулярно добавлять под корни таблетированное удобрение Tetra Crypto. Фракция грунта должна быть 2-5 мм.

Нимфеи требовательны к освещению в аквариуме

Следующий важный момент при содержании нимфей – интенсивность освещения. Она должна быть достаточно высокой, ведь кувшинки светолюбивы. Если растения испытывают дефицит света, то они начинают тянуться к нему, черешки листьев удлиняются и декоративность растения ухудшается. При ярком освещении кустики нимфеи приземисты и имеют яркую насыщенную окраску. Особенно важно освещение для красной формы тигровой нимфеи. Продолжительность светового дня должна составлять не менее 12 часов. Отличным выбором для выращивания нимфей станут современные светодиодные светильники Tetra Tetronic LED ProLine.

Высокое освещение приводит к необходимости дополнительного внесения СО2 в аквариум. Наиболее популярным способом является использование газообразного СО2 из баллонов, но если нет желания устанавливать у себя в аквариуме дорогостоящие баллонные системы, то можно воспользоваться препаратом Tetra CO2 Plus, который обеспечит растения углеродом в легкоусвояемой форме.

В период активного роста нимфей важно обеспечить не только корневое питание, но листовое с помощью жидких удобрений с железом и микроэлементами, например, Tetra PlantaMin.

Нимфеи любят «старую» воду, частые подмены при выращивании растения нежелательны. Параметры воды заметно влияют на рост растения. Оптимальная температура составляет 24-28°С. В более прохладной воде рост нимфеи замедляется. Очень важна правильная жесткость воды. Лучше, если вода будет мягкой (до 14 dH). В противном случае мельчают листья и можно забыть о цветении нимфеи. Водородный показатель (pH) должен находиться в пределах 6.0-7.0.

Размножение

В отличие от многих аквариумных растений, которые размножаются исключительно вегетативно, для нимфеи доступно и семенное размножение. Хотя процесс этот довольно трудоемкий, но позволяет получать большое количество новых растений.

Вегетативное размножение осуществляется с помощью большого количества прикорневых отводков, на которых формируются молодые растения. Их необходимо аккуратно отделять от материнского куста и высаживать в отдельное место. Регулярное прореживание нимфеи обязательно, в противном случае растения начинают тянуться вверх и становятся слабыми.

Чтобы получить семена нимфеи необходимо искусственно опылить цветок. Лучше всего это делать сразу после раскрытия (ночью или рано утром) с помощью мягкой кисточки. Образовавшиеся семена рекомендуется положить в отдельную емкость с мягкой водой и дождаться появления первых ростков, которые уже можно будет высадить на новое место.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: